غواصان زنده رود می آیند؛

نیمه گم شده مادر غریبانه بازگشت / ایثار هدیه ای که در خانواده صغیرا دست به دست شد

مادر شهید، بانوی صبر و ایثار خانواده صغیرا با شنیدن خبر مفقودالاثر شدن فرزندش، بی صبرانه و با استقامت وصف نشدنی منتظر آمدن پسر ماند و در لحظه شنیدن احراز هویت حمیدرضا توسط مسئولان ستاد، این گونه گفت: پاره تنم و نیمه گم شده جسمم به میهن آمد.

آخرین اخبار