شهید مدافع حرم «مجید سلمانیان»؛

وصیت شهید مدافع حرم به نذر کنندگان

اگر می خواهید نذری کنید فقط گناه نکنید، مثلا نذر کنید یک روز گناه نمی کنم هدیه به آقا صاحب الزمان(عج) از طرف خودم.

آخرین اخبار