از سوئیس تا بغداد؛ روایت حضور شهید حادثه هواپیما در پیاده‌روی اربعین

امیر اشرفی و همسرش از شهدای حادثه سقوط هواپیما بودند، امیر در سوئیس به همراه همسرش درس می‌خواند، پدر امیر می‌گوید: عشقش کار فرهنگی بود و سال گذشته به بغداد آمد تا در مراسم اربعین شرکت کند.

آخرین اخبار