شهید حماسه 25 آبان اصفهان؛

به جرم انقلابی بودن و دینداری سیلی اش می زدند/ می خواست مانند حضرت قاسم(ع) شهید شود

شهید جمشید خراسانی در خانواده ای متدین و ولایی در سال ۱۳۴۵ در روستای سنگ سفید خوانسار دیده به جهان گشود. او که در محیط با صفا و خالصانه روستا رشد کرده بود محرومیت و مظلومیت مردمان دیار خود را از نزدیک شاهد بود، او از همان اوان جوانی با روحیه ای انقلابی خط سرخ زندگی خود را رقم زد و بالاخره در سال ۶۱در عملیات محرم به

آخرین اخبار