روایت رازی که تا پس از شهادت فاش نشد/ ارادت مردم به شهیدی که عاشق حضرت زهرا(س) بود

رازی داشت که دلش نمی‌خواست کسی از آن با خبر شود جز خودش و خدای سبحان؛ فرمانده اصرار کرد که بداند، شهید رازش را گفت اما خواست که تا شهادتش کسی نفهمد.

آخرین اخبار