همسر شهید اندرزگو:

دیدار با امام(ره) از خاطرات شیرین من است/تحمل سختی های مبارزه

همسر شهید اندرزگو با تشریح سختی های مبارزات انقلابی این شهید، دیدار با امام(ره) را از خاطرات شیرین زندگی خود دانست.

موفقیت بانوی اصفهانی در کسب رتبه برتر جشنواره گوهرشاد

جشنواره جایزه جهانی گوهر شاد در ۲۷تیر ماه سال جاری با حضور بیش از هزار نفر در شهر مشهد برگزار و لیلا لندی اصفهانی به عنوان رتبه برتر در موضوع کار آفرینی و شبکه سازی بانوان اصفهان انتخاب شد.

آخرین اخبار