تنهایی یک مادر و تخت خالی پسر +عکس

مادر شهید «علی خلیلی» گفت: در آن شرایط امنیت مهم بود و ناموس! انگار که مادر و خواهر او هستند، علی برای کمک به آنها جلو رفت.

آخرین اخبار