اخلاص و صداقت دو ویژگی شاخص ابومحسن/ محال است دشمن اشک چشمانم را ببیند

یقین داشتم که روزی همسرم شهید می‎شود همیشه به او می‎گفتم: «این قدر خوب نباش شهید می‎شوی و داغ شما به دلم می‎ماند.» با اینکه آرزویش شهادت بود می‎خندید و با تواضع می‎گفت: «شهادت لیاقت می‎خواهد».

آخرین اخبار