شهیدی که 2 بار تشیع شد/ اسماعيل شفيعي حسن آبادي

پيكر شهيد اسماعيل شفيعي را اشتباها به جاي فرد ديگري در شهرسنان مباركه تشيع كرده و با شكوه فراوان بر وي نماز خواندند.

آخرین اخبار