شهید ابوذر داوودی؛

مدافع حرم حضرت زینب(س) باید مانند حضرت عباس(ع) شهید شود

شهید ابوذر داوودی قبل از شهادت پرچمی منقش به اسم حضرت عباس بر سر در خانه نصب کرده و گفته بود «هر کسی برای دفاع از حرم زینب رود باید مثل حضرت عباس شهید شود».

آخرین اخبار