گفتگو با نویسنده کتاب شهیده طیبه واعظی؛

شهیده طیبه ای که به گلوله بسته شد

هر ساله سازمان بسیج مستضعفین از میان شهدای برجسته و گمنام چند شهید را به عنوان «شهید شاخص» انتخاب و معرفی می کند. سال ۱۳۹۴ شهیده طیبه واعظی از خمینی شهر به عنوان شهید شاخص معرفی و همزمان کتابی به نام «شهیده طیبه» رونمایی و توزیع شد.

مرا بکشید ولی چادرم را بر ندارید

مرا بکشید ولی چادرم را بر ندارید.

آخرین اخبار