شهيد محمد صادقي/ كم سن ترين شهيد شهر حسن آباد

شهید محمد صادقی در سال 1345 در خانواده ای مذهبی و کشاورز در شهر حسن آباد جرقویه دیده به جهان گشود.

آخرین اخبار