همسر شهيد قرباني:

شهادت آقا «كميل» منت خدا بر سر ما بود

شهيد كميل قرباني يكي از شهداي مدافع حرم لشكر زرهي ۸ نجف اشرف بود كه 25 آبان سال گذشته در سوريه به شهادت رسيد.

آخرین اخبار