استقبال چشمگير مردم از پارک خانواده و شهيد فهميده محمدآباد

در شب هاي ماه مبارک رمضان پارک هاي خانواده و شهيد فهميده شهر محمدآباد ميزبان خيل روزه داران و مردم شريفي است که لحظات افطار و ساعات پس از آن را در اين پارک ها سپري مي کنند.

آخرین اخبار