در شهر حسن آباد جرقويه عليا

آخرين شهيد حسن آباد كه تشيع نشد

اولين شهيد جرقويه عليا شهيد حسين منصوري و آخرين شهيد غلامحسين طيبي از شهدای مفقودالاثر مي باشند.

آخرین اخبار