پس از 33 سال چشم‌انتظاری

پیکر شهید «عباسعلی مختاری» به آغوش خانواده بازگشت

پس از انجام آزمایشات مختلف ژنتیکی مشخص شد یکی از شهدای گمنامی که در مقبره شهدای گمنام دانشگاه پیام‌نور تهران دفن شده، پیکر شهید عباسعلی مختاری است.

آخرین اخبار