در دیدار شهرداران یزد و هرند مطرح شد:

عقد خواهر خواندگی شهرهای یزد و هرند در آینده ای نزدیک

در دیدار شهردار یزد با مسئولان شهر هرند، اشتراکات شهری، موضوع خواهر خواندگی دو شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آخرین اخبار