در بحث بیمه و مقاوم سازی منازل مسکونی، تابع قانون هستیم

شهردار شهر هرند گفت: قانون مشخصه هایی را در رابطه با مقاوم سازی و بیمه دارد که می بایست به آن پایبند بود زیرا خانه می بایست آسودگی لازم را به صاحبش بدهد تا بتواند گذران عمر کند.

آخرین اخبار