شهر های سمی را بشناسیم

حدود 200 میلیون نفر از مردم در نقاط خطرناکی زندگی می‌کنند که در معرض خطر ضایعات سمی است و خطر این ضایعات مشابه تهدیدهای مالاریا یا سل به سلامت عمومی است.

آخرین اخبار