عضو شورای روابط بین‌الملل شهرداری اصفهان:

شهر نجف، خواهرخوانده اصفهان می‌شود

عضو شورای روابط بین‌الملل شهرداری اصفهان گفت: قرار شده توسعه خواهرخواندگی با شهرهای مختلف انجام شود که در این راستا پیش‌نویس خواهرخواندگی با نجف اشرف آماده شده و به زودی اجرایی می‌شود.

آخرین اخبار