داعش: دستگیری 65 نفر به دلیل نوروز/ شرط آزادی: حفظ 3 سوره قرآن

داعش 65 نفر را به دلیل جشن گرفتن نوروز دستگیر کرد.

آخرین اخبار