برنامه‌های هفته نکوداشت اصفهان در چهارم اردیبهشت ماه

دومین جشنواره پایه خنده شروع به کار می‌کند/ برگزاری افتتاحیه هفته نکوداشت اصفهان/ اجرای سرودهای اصفهان

طبق اعلام شهرداری اصفهان برای هر روز از هفته نکوداشت اصفهان برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است که برگزاری افتتاحیه هفته نکوداشت اصفهان و آغاز دومین جشنواره پایه خنده از برنامه‌های 4 اردیبهشت ماه است.

آخرین اخبار