امام جمعه سجزی

کمیته امداد بستر مهربانی در جامعه است

دیداری در راستای پیوند امدادگران خدوم شهر کوهپایه با امام جمعه شهر سجزی در راستای همدلی و تعامل برگزار شد.

آخرین اخبار