عکس العمل ترکیه چه بود؟

تنش ترکیه با روس ها به دنبال پیشروی روسیه در شمال سوریه

استراتژی روسیه از اکتبر سال گذشته این بوده که با دخالت مستقیم نظامی از طریق حملات هوایی به ارتش سوریه این امکان را بدهد که بتواند در نواحی شمالی و استان لتاکیه به پیشرفت هایی دست پیدا کند.

آخرین اخبار