شغل جدید شهاب حسینی چیست؟

شهاب حسینی با اشاره به تبلیغ عمیق و اثرگذار گفت:تبلیغات برندهای تجاری با چهره های اصلی هنر سینما همیشه وجود داشته اما من به شخصه اعتقادی به استفاده ابزاری از عکس بازیگر به عنوان تبلیغات کالا یا برند خاص نداشتم.

آخرین اخبار