امشب، زمین یک ساعت می خوابد

ساعت ۲۰:۳۰ روز ۲۹ مارس، ۹ فروردین ۹۳، «ساعت زمین» است. مردم، داوطلبانه چراغ ‎ها را ۱ ساعت خاموش می‏ ‎کنند تا هدرروی انرژی و آلودگی نوری را در کانون توجه قرار دهند. برخی از شهرهای ایران برنامه‌هایی برای مشارکت در ساعت زمین سال ۱۳۹۳ دارند.

آخرین اخبار