عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

هنوز فرمانداری ایرادی به مصوبه تحقیق و تفحص از شهر رویا‌ها نگرفته است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هنوز فرمانداری اصفهان به مصوبه شورای شهر در زمینه تحقیق و تفحص از شهر‌بازی شهر رویا‌ها ایرادی نگرفته است.

نماينده شهرداري در شوراي اسلامي شهر اصفهان:

گره شهر روياها را با دندان باز نكنيم

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان با تاكيد بر اين كه گره شهر روياها را با دندان باز نشود اظهارداشت: بايد در نظر گرفته گره اي كه با دست مي توان باز كرد با دندان باز نكنيم و مي توان با برگزاري جلساتی بين شورا و شهرداري راهكاري براي اين موضوع در نظر بگيريم و اين مسئله را حل نماييم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد

لزوم تحقیق و تفحص از شهربازی شهر رؤیاها

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بر لزوم تحقیق و تفحص از شهربازی شهر رؤیاها تأکید کرد.

با 11 رأی موافق

طرح تحقیق و تفحص از شهربازی شهر رؤیاها مصوب شد

سخنگوی شورای شهر اصفهان گفت: طرح تحقیق و تفحص از شهربازی شهر رؤیاها با 11 رأی موافق در جلسه علنی شورای شهر اصفهان به تصویب رسید.

آخرین اخبار