مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان:

۱۰۰ درصد اراضی بهارستان آزادسازی شده است/تعیین تکلیف مطالبات معوق

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: پس از سالها درگیری با دستگاه های مختلف در خصوص آزادسازی اراضی بهارستان، امروز ۱۰۰ درصد زمین های این شهر آزاد شده است.

آخرین اخبار