استاندار اصفهان:

قطعه نخست آزادراه کنارگذر شرق اصفهان افتتاح می‌شود

استاندار اصفهان گفت: قطعه نخست آزادراه کنارگذر شرق اصفهان به زودی بهره برداری شده و در بار ترافیکی قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل عمران شهر بهارستان:

پیشرفت خوبی در عملیات متروی بهارستان داریم

مدیر عامل عمران شهر بهارستان گفت: پیشرفت خوبی در 14 کیلومتر عملیات متروی اصفهان به بهارستان داریم.

آخرین اخبار