به دلیل گرمای شدید هوا؛

ساعت فعاليت شهر روياها تغيير يافت

ساعت فعاليت شهر روياها از امروز تا پایان شهریورماه سال جاری تغيير يافت.

آخرین اخبار