نماينده شهرداري در شوراي اسلامي شهر اصفهان:

گره شهر روياها را با دندان باز نكنيم

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان با تاكيد بر اين كه گره شهر روياها را با دندان باز نشود اظهارداشت: بايد در نظر گرفته گره اي كه با دست مي توان باز كرد با دندان باز نكنيم و مي توان با برگزاري جلساتی بين شورا و شهرداري راهكاري براي اين موضوع در نظر بگيريم و اين مسئله را حل نماييم.

با 11 رأی موافق

طرح تحقیق و تفحص از شهربازی شهر رؤیاها مصوب شد

سخنگوی شورای شهر اصفهان گفت: طرح تحقیق و تفحص از شهربازی شهر رؤیاها با 11 رأی موافق در جلسه علنی شورای شهر اصفهان به تصویب رسید.

آخرین اخبار