پاشنه کفش زن در سر شوهر جا ماند +عکس

بخش اورژانس بیمارستانی در شهر الجبیل عربستان، روز گذشته پذیرای یک بیمار اورژانسی با موردی عجیب بود.

آخرین اخبار