عضو شورای شهر اصفهان:

سیمای عمرانی شهر اصفهان باید اسلامی شود

عضو شورای شهر اصفهان گفت: روستاها و شهرها باید به سمتی برود که با آموزه‌های دینی ساخته شوند اما در حال حاضر الگوهای غربی بیشتر فراگیر شده اما اصفهان شهری اسلامی بوده و باید در ساخت و سازها این موضوع رعایت شود.

آخرین اخبار