شهریه‌های اضافی در دست هاشمی

حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد به مجلس و کمیسیون آموزش می‌رود و درباره موضوع جنجالی روزهای اخیر یعنی افزایش شهریه‌های غیرقانونی در این دانشگاه، به نمایندگان توضیح خواهد داد.

آخرین اخبار