به دلیل افزایش شهریه‌های ثابت صورت گرفت

تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان دانشگاه آزاد نجف‌آباد

جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد اصفهان به دلیل افزایش غیرقانونی شهریه‌های ثابت خود در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تحصن کردند.

آخرین اخبار