در راستای سلامتی کودکان:

سنجش بینایی بیش از 350 کودک 3 تا 6 سال بخش کوهپایه آغاز شد

طرح آمبلیوپی کودکان 3 تا 6 سال در بخش کوهپایه اجرا شد.

آخرین اخبار