دهیاری روستای مالواجرد جرقویه:

شهرک های جدید روستایی از نبود برخی امکانات مخابراتی رنج می برد

دهیار روستای مالواجرد گفت: برنامه ریزی جهت اداره و توسعه و آبادانی روستاها باید بر اساس نیازها و ضروریات منطقه باشد

آخرین اخبار