امام جمعه ورزنه:

مسئله شهرک قائمیه ورزنه در پیچ و خم کاغذبازی اداری مانده است

حجت‌الاسلام شامحمدی گفت: متأسفانه بعد از گذشت یکسال این مسئله در پیچ و خم اداری و کاغذ بازی گیر کرده که از استاندار، فرماندار و مدیر کل راه و شهر سازی می خواهیم که این کار را به جد پیگیری کنند و مردمی که بیش از 30 سال چشم انتظار واگذاری این زمین ها هستند را از چشم انتظاری در بیاورند.

امام جمعه ورزنه:

مسئولان باید در ارتباط با شهرک قائمیه ورزنه جوابگوی مردم باشند

حجت الاسلام شامحمدی گفت: مسئولان باید در ارتباط با مشکل زمین های شهرک قائمیه ورزنه جوابگوی مردم باشند.

آخرین اخبار