وعده ها کی محقق می شود؛

26 سال بلاتکلیفی در زمین های شهرک قائمیه شهر ورزنه

تکلیف زمین های 600 نفر از مالکین شهرک قائمیه شهر ورزنه بعد از گذشت 26سال هنوز مشخص نیست.

آخرین اخبار