قابل توجه مسئولان شهر حسن آباد:

بی احتیاطی و نامناسب بودن ورودی شهرک فجرحسن آباد حادثه آفرید

نامناسب بودن ورودی شهرک فجر شهر حسن آباد تا کنون چندین حادثه آفریده است و نگاه ویژه مسئولان می طلبد.

آخرین اخبار