فرماندار شهرستان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه بخشدار هرند:

مدیریت مصرف در حوضه کشاورزی انجام شود/ سال 94 آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه اژیه

فرماندار شهرستان اصفهان گفت: در شرایط خشکسالی شرق اصفهان، هدف ما آماده سازی زیرسازهای شهرک های صنعتی مناطق آسیب دیده اعم از اژیه و ورزنه و جذب سرمایه گذار به این مناطق صنعتی است.

آخرین اخبار