در حادثه شب گذشته رخ داد؛

قطعی برق منطقه سجزی در اثر برخورد تریلی با دکل انتقال برق

شب گذشته یک دستگاه تریلی با دکل انتقال برق در حوالی شهرک صنعتی سجزی برخورد کرد.

پیگیری ها به کجا رسید:

حل آلودگی شهرک صنعتی سجزی بر کاغذ مصوبات

شهردار شهر سجزی گفت: بعد از برگزاری جلسات مختلف در خصوص صنایع آلاینده شهرک صنعتی سجزی هنوز شاهد اتفاق مطلوبی نیستیم.

شهر سجزی در انتظار رسیدگی مسئولین:

سجزی در مرز خفگی به سر می برد

شهردار سجزی از عدم کنترل نظارت محیط زیست بر صنایع آلاینده ی موجود در شهرک سجزی خبر داد.

نه آب، نه هوا

غباری که گلوی سجزی را می فشارد

شهرک صنعتی سجزی در فاصله 5 کیلو متری شهر سجزی قرار گرفته است و آلودگی نشات گرفته از این شهرک نفس کشیدن را برای مردم آن شهر سخت کرده به گونه ای که پای اصفهان شرق را به این ماجرا کشاند.

آخرین اخبار