مدیرعامل شهرک‌های صنعتی اصفهان مطرح کرد

شهرک صنعتی رازی اولین و بزرگ‌ترین شیمی پارک تخصصی کشور

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: شهرک صنعتی رازی اولین و بزرگ‌ترین شیمی پارک تخصصی کشور است و در حال حاضر 600 واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در این شهرک صنعتی به ثبت رسیده است.

آخرین اخبار