خبر خوشی برای دانشجویان در راه است؛

رفع مشکل تلفن ثابت شهرک شهيد بهشتي محمدآباد

رئیس شورای شهر محمدآباد از رفع مشکل تلفن و اینترنت شهرک شهيد بهشتي محمدآباد خبر داد.

آخرین اخبار