مدیر محیط زیست شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان خبر داد

تبدیل 8 درصد از مساحت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان به فضای سبز

مدیر محیط زیست، ایمنی و بهداشت شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: تاکنون توانسته‌ایم با ایجاد و توسعه 620 هکتار فضای سبز بیش از 8 درصد مساحت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان را به فضای سبز تبدیل کنیم.

آخرین اخبار