از ظریف تا همتایان اروپایی؛ همه وزیران خارجه به اصفهان می‌آیند

این روزها شاید این سوال در ذهن متبادر شود که چرا از میان این همه شهر کوچک و بزرگ در ایران، وزیران خارجه کشورهای اروپایی بعد از حضور در تهران که بنابر عرف دیپلماتیک باید ابتدا در پایتخت کشور میزبان حاضر شده و با مقامات ارشد دولتی دیدار و گفت‌وگو کنند، راه اصفهان را در پیش می‌گیرند و با کوله باری از طرح و برنامه قدم به خاک این سرزمین می‌گذارند

آخرین اخبار