سلفی گرفتن با پلاسکو؛

«فقر فرهنگی» در «خبرنگاران شهروندی»

اگر عکس و فيلمي نگيريم کسي ما را بازخواست نمي کند، ولي بعدها اگر بشنويم که براي نجات جان يکي از آسيب ديدگان چنين حادثه اي فقط 18 ثانيه زمان کم آورديم، آن موقع است که بايد خود را بازخواست کنیم.

آخرین اخبار