برای ابراز دیدگاه‌های ضدایرانی‌

عقده‌گشایی ترامپ این بار به بهانه تبریک نوروز

رییس جمهور آمریکا که سعی می‌کند هیچ فرصتی را برای ابراز دیدگاه‌های ضدایرانی‌اش از دست ندهد این بار فرا رسیدن نوروز و تبریک آن را فرصت مناسبی برای عقده‌گشایی علیه ایران قرار داد.

آخرین اخبار