توجه کمتر به شهرهای کویری عامل خالی شدن آن‌هاست

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات توزیع بودجه، عدم تناسب با جمعیت است؛ به شهرهای کویری کمتر بودجه می‌دهند و علت خالی شدن شهرهای کویری است.

آخرین اخبار