مدیر روابط بین‌الملل شهرداری اصفهان مطرح کرد

خشنودی داوران یونسکو از پیوستن اصفهان به شبکه شهرهای خلاق

مدیر روابط بین‌الملل شهرداری اصفهان گفت: داوران یونسکو از تحقق پیوستن اصفهان به شبکه شهرهای خلاق جهانی در زمینه صنایع‌دستی اظهار خشنودی و رضایت کرده‌اند.

آخرین اخبار